Gedurende het kennismakingsgesprek verkennen we je vraag of vragen. Soms heeft het wat tijd nodig om hieruit heldere doelen te formuleren, maar voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan, hebben we dat op een heldere manier met elkaar uitgewisseld.

Gemiddeld genomen bestaat een coachingstraject uit 6 sessies van ongeveer 1,5 uur.
Soms is er meer tijd nodig. Altijd geldt dat wanneer het klaar is, is het klaar.

Vanuit vertrouwen werk ik context gericht. Mijn vragen zijn erop gericht om de dieper liggende oorzaak van de voorliggende problematiek verrassend scherp te krijgen. (Mijn eerdere jobs als systeemanalist komen hierbij goed van pas.)
Praktisch gezien betekent dit dat we op zoek gaan naar de manier waarop je hebt geleerd het huidige probleem in stand te houden. Dat lijkt simpel, maar is vaak hard werken.
Ik werk met verschillende coachings- en begeleidingstechnieken, waaronder systemisch werk, transactionele analyse, Jungiaanse psychologie, NLP, vormen van trance en andere technieken om respectvol te benoemen wat om aandacht vraagt en de problematiek én daarmee de oplossing goed “beet te pakken”.
Je krijgt een notitieboekje van me mee om daarin verslag te doen van wat de sessie(s) je hebben gebracht, naast eventuele huiswerkopdrachten

Mocht ik het nodig vinden, dan doe ik je een voorstel om –separaat, dus naast het coachingstraject- een familie- of organisatie opstelling te doen; dat is een zeer krachtige inzicht-gevende en oplossingsgerichte interventie.