Vertragen…

we hebben het zo nodig om ons staande te kunnen houden in de snelheid van gebeurtenissen om ons heen waarin we telkens worden uitgedaagd om te gaan met onze verlangens en de onmaakbaarheid van onze omgeving…

Virginia Satir gaat uit van “De Vijf Vrijheden”:

  1. De vrijheid om te zien en horen wat er in het hier en nu is.
  2. De vrijheid om te zeggen wat je voelt en denkt.
  3. De vrijheid om te voelen wat je voelt.
  4. De vrijheid om te vragen wat je wilt.
  5. De vrijheid om persoonlijke risico’s te nemen.


Misschien vraagt jouw omgeving van je hoe je zaken eigenlijk zou moeten zien, hoe het eigenlijk was of hoe het zal zijn.
Misschien vraagt jouw omgeving van je hoe je eigenlijk zou moeten denken, hoe het hoort. Of misschien is het (in je omgeving) zo spannend dat je meent te moeten wachten op toe- of instemming.
Misschien ligt er buiten je gewoonten en gevoel van veiligheid nog een scala van onverwacht aangename mogelijkheden.

Hoe zorg jij voor de ‘binnenkant’ van jezelf?

En hoe sta je daarbij stil?

Wees welkom om eens van gedachten te wisselen en/of te sparren over de manier waarop jij jouw vrijheden vorm geeft. Of over hoe je je beperkt voelt en niet verder komt dan dat je zou willen.