Coaching of Therapie? Of…?

Kort geleden had ik een telefoongesprek met een vriendin. Ik had haar al een tijdje niet gesproken. Ze vertelde dat ze gesprekken met een coach had en het inmiddels wat beter ging. Ik was nieuwsgierig en vroeg haar wat ze van haar coach geleerd had. Het antwoord op die vraag bleek moeilijker dan de vraag zelf.

In mijn wereldbeeld dat er wel heel veel verschillende vormen van coaching zijn en daarin bovendien eveneens weer heel veel verschillende coaches, had ik de volgende overpeinzing.
Centrale vraag was “hoe vind je de hulp die je nodig hebt”? Je weet immers niet precies wat er met jezelf aan de hand is, en de meeste mensen lossen het in het geval ze het wel weten zelf of met hulp van een naaste op.

Maar als je dat niet weet, hoe weet je dan of je bij een coach moet zijn of bij een therapeut/psycholoog?

Een coach richt zich volgens de definite van de Nederlandse Orde van Beroeps COaches (NOBCO) op het vergroten van zelfvertrouwen, en helpt mensen hun competenties, besluitvaardigheid en levenskwaliteit te vergroten waarbij het leren zien en uitproberen van alternatieven een belangrijke rol speelt.

Je zou kunnen zeggen dat dergelijke hulp gericht is op de toekomst en het vergroten van bestaande mogelijkheden.

In schemavorm:

En dit is precies wat mijn vriendin aangaf: ze was zich bewust geworden dat zij telkens hetzelfde gedrag herhaalt.
En, voegde zij eraan toe: als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Het werkgebied van therapie richt zich in tegenstelling tot coachen meer op het oplossen van problemen die zich meestal in het verleden hebben gevormd.

In schemavorm:

Tot zover lijkt het redelijk simpel.

Maar wat nou als toekomstige mogelijkheden onzichtbaar blijven, niet ter beschikking komen en symptomen zich blijven herhalen?
Het kan dan nodig zijn om toch naar de ontstaansgeschiedenis te kijken, waarbij therapeutische gesprekstechnieken behulpzaam zijn om een bepaald gedragspatroon te leren doorbreken.

Met andere woorden: om de levenskwaliteit in het heden en de toekomst te verbeteren bewijzen therapeutische “gereedschappen” hun nut.

En is er dan sprake van coaching of is er sprake van therapie?

Als je hulp zoekt en niet direct weet of je bij een therapeut of coach het beste terecht kunt, misschien kun je dan het beste de vraag voor jezelf beantwoorden of je om wilt leren gaan met bestaande symptomen of dat je naar de oorzaak wil kijken en daarmee om wil leren gaan: “care” (coaching) of “cure” (therapie)?

En dan nog is dit geen sluitende wetmatigheid: er zijn coaches die behoorlijk therapeutisch werken en je leren omgaan met de oorzakelijkheid van de problematiek die je op wil lossen. En er zijn psychologen die niet verder komen dan het benoemen van symptomen.

Uiteindelijk gaat het erom dat je geholpen wordt op een voor jou passende manier.
Wees welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.