Talenten en competenties verschillen wezenlijk.
De Dikke Van Dale geeft aan competentie ‘bevoegdheid’ als betekenis en aan talent ‘natuurlijke begaafdheid’. Hierop voort bordurend zou je kunnen stellen dat competenties meer uit de omgeving komen, dat wat mensen cq leidinggevenden je toedichten terwijl een talent iets is wat in je opgesloten ligt.
Deze analyse maakt inzichtelijk over welke natuurlijke begaafdheden je beschikt en over welke competenties je denkt te beschikken. Oorspronkelijk is de test bedoeld om burn-out te voorspellen: daar waar competenties geexploiteerd worden waarvoor het bijbehorende talent ontbreekt, is een energielek aanwezig. En als dat energielek groot genoeg is, ontstaat burn-out.

De analyse maakt eveneens inzichtelijk welke latent aanwezige competenties ontwikkelbaar zijn omdat het talent aanwezig is. De combinatie van talenten geeft richting voor een rol- en beroepskeuze.

Bovendien geeft de analyse inzicht in jouw leiderschapskwaliteiten: als je als leider geschikt bent, wil dat nog niet zeggen dat je elke ontwikkelfase van het team waar je leiding aan geeft probleemloos kunt begeleiden.

De analyse is in minder dan een half uur achter het beeldscherm te doen: mensen schrikken nogal eens omdat de vraag-antwoord interactie al afgelopen is en twijfelen daardoor aan de juistheid en bruikbaarheid ervan. De verbazing is echter enorm als de resultaten worden gepresenteerd: mensen herkennen zich in de positieve eigenschappen en leerpunten die deze analyse met zich meebrengt.

De analyse is ook uitvoerbaar voor een team of afdeling. In dat geval geeft het collectieve resultaat een goede indruk van de eigenschappen en leerpunten van het team als geheel aan.

De analyse is geschikt als selectie-instrument: teams hebben soms behoefte aan een meer diverse samenstelling om tot hogere prestaties te komen.

Praktisch.
Nadat je de analyse hebt aangevraagd, krijg je toegang tot de digitale omgeving waarin je de opdrachtjes en vragen kunt uitvoeren. Dit is makkelijk binnen 30 minuten te doen. Ik raad je wel aan om er even een moment voor jezelf van te maken en in een omgeving te doen waar het rustig is en je niet wordt afgeleid.
Als je de ‘invuloefening’ gedaan hebt, heb ik wat tijd nodig om het resultaat te interpreteren. Het gesprek waarin de resultaten worden teruggekoppeld duurt ongeveer anderhalf uur. Dat gesprek is volledig vertrouwelijk. Je krijgt een rapport ter beschikking als naslagwerkje.
Mocht je de analyse doen in verband met een arbeids gerelateerd vraagstuk, is het aan jou om het resultaat wel of niet met je werkgever te delen. Zonder jouw expliciete toestemming wordt het resultaat niet gedeeld derden.

Wanneer een teamanalyse wordt gedaan, geeft dat een duidelijk beeld van de balans van persoonlijkheden in het team, groep of afdeling. Daarnaast ontstaat er een algemeen beeld waar ontwikkelpotentieel ligt. Eveneens wordt duidelijk welk leiderschapsprofiel geschikt is voor het team, de groep of afdeling.