Een organisatieopstelling kent de familie-opstelling als oorsprong en wordt toegepast om onbewuste verhoudingen binnen bedrijven, instellingen en verenigingen, inzichtelijk te maken.
Bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren.

Bij (Agile) transities wordt vaak gekeken naar wat zichtbaar is. Maar duurzame veranderingen vinden vooral plaats in een onzichtbare laag.

Onzichtbare onderstroom

Stel, je organisatie stuit op onverklaarbare, hardnekkige symptomen en patronen waar je rationeel niet de vinger op kunt leggen, terwijl werkwijze etc uitvoerig zijn doorgenomen en het zo op het oog zou moeten kloppen.
Alles lijkt goed georganiseerd, maar toch blijven resultaten achter, wordt de nieuwe werkwijze niet uitgevoerd of worden doelstellingen niet behaald. Dan is het heel goed mogelijk dat er in die onzichtbare onderstroom van je organisatie krachten aan het werk zijn, die voor stagnatie zorgen.

Je bent bestuurder, directeur, manager, teamleider/coach en je vraagt je wellicht af:

  • Waarom blijven resultaten uit?
  • Waarom die terugkerende conflicten?
  • Waarom zijn wij niet doelgericht?
  • Waarom stagneert deze ontwikkeling?
  • Waarom deze terugkerende besluiteloosheid?
  • Waarom steeds die oude koeien uit de sloot?
  • Wat is het effect van deze strategische beslissing?

Bevrijdende oplossingen

Als jij jouw organisatie, afdeling of team hierin herkent, dan is het zinvol om naar de onzichtbare laag in de organisatie te gaan kijken. Dat kan met een organisatie opstelling. Deze bijzondere en krachtige wijze van kijken levert een sterke bijdrage, versnelt het proces en biedt  bevrijdende oplossingen.

Werkwijze

Bij een organisatie opstelling breng jij als [directeur, eigenaar, bestuurder, manager of (team)leider/coach] een vraag in, in aanwezigheid van een aantal leden van de organisatie en/of het team.Externe representanten vertegenwoordigen elementen van de organisatie, waardoor je zicht krijgt op de onzichtbare dynamieken die spelen.

Wil je dat onderzoeken waar je ergens je vinger niet helemaal op kunt leggen?
Dan is een organisatie opstelling een uitstekende methode.