Het woord karakter is afgeleid van het oud griekse “charassein” wat zoveel als krassen betekent. Het zijn de krassen op onze ziel die ons gedrag vormen.

Door een digitale vragenlijst te beantwoorden, krijg je inzicht in je karakter volgens de indeling zoals de psychiater, psycho-analyticus, bioloog en natuurkundige Wilhelm Reich die voor zich zag.

Het mooie aan deze indeling is dat ‘ie gerelateerd is aan de volgtijdelijkheid van onze psychologische ontwikkeling. Is een karakterstructuur dominant aanwezig, dan kan er sprake zijn van onbalans. Die onbalans laat zich via symptomen zien, wellicht dat je sowieso al het gevoel had behoefte te hebben aan een persoonlijk gesprek.

Dit eenvoudige testje kan bijdragen aan wat duidelijkheid, maar mag geenszins worden opgepakt als “de waarheid”. Het testje kan wel eens een onderdeel zijn van een coachingstraject wat je bij mij doet.