Regelmatig komen cliënten bij mij met werk-gerelateerde problematiek of keuzevragen. Dan is er onvrede over de huidige werksituatie, mensen zijn vastgelopen.

Zaken die dan kunnen spelen zijn:

  • hoe kan ik (weer) van betekenis zijn met mijn achtergrond en opleiding?
  • hoe kan ik mijn werkzame leven opnieuw of een nieuwe vorm geven?
  • Ik zie wel mogelijkheden, maar ik denk dat ik dat niet kan.
  • Ik wil me verder ontwikkelen, maar weet niet wat voor mij de goede route is.

De begeleiding is erop gericht om de symptomen te onderscheiden van de werkelijke oorzaak en de oorzaak aan te pakken.